نویسنده: Admin

روانشناسی رنگ ها

اهمیت روانشناسی رنگ در تبلیغات و برندینگاهمیت روانشناسی رنگ در تبلیغات و برندینگ

رواشناسی رنگ شاخه‌ای از روانشناسی است که هدف آن نشان دادن تاثیر رنگ ها بر تصمیم‌گیری‌های روزانه است. رنگ‌ها دارای […] [...]
اینفوگرافیک

گزارش چهارمین دوره طراحی اینفوگرافیک از پایه 1 تیر 98گزارش چهارمین دوره طراحی اینفوگرافیک از پایه 1 تیر 98

تقویم آموزشی آکادمی اینفوگرام به تابستان رسید و یکم تیرماه، نخستین برنامه تابستان را با برگزاری مجدد دوره اینفوگرافیک برای […] [...]

پنل بررسی آینده بازاریابی محتوایی و اشتباهات رایج در آنپنل بررسی آینده بازاریابی محتوایی و اشتباهات رایج در آن

آکادمی آموزشی اینفوگرام با کمک استارتاپ اینفوگرامر در روز 14 اسفند پنل بررسی آینده بازاریابی محتوایی و اشتباهات رایج در آن را برگزار می‌کند. [...]