ماه: آبان 1398

اینباندمارکتینگ

پادکست: اینباندمارکتینگ چیست؟پادکست: اینباندمارکتینگ چیست؟

در مجموعه «اینباند مارکتینگ» به همراه محمد شکاری به بررسی اینباند مارکتینگ یا بازاریابی درونگرا می‌پردازیم. مفهوم جدیدی در دنیای […] [...]
بازاریابی

پادکست: تمام بازاریاب‌ها داستانگو هستندپادکست: تمام بازاریاب‌ها داستانگو هستند

در اولین قسمت از توییت کست با دنیای بازاریابی آشنا می‌شویم. یاد می‌گیریم که بازاریابی یک شرکت یا استارتاپ نیست […] [...]