ماه: اسفند 1397

دوره طراحی تخصصی پرزنتیشن با نرم‌افزارهای Prezi و Focuskyدوره طراحی تخصصی پرزنتیشن با نرم‌افزارهای Prezi و Focusky

آکادمی آموزشی اینفوگرام سه دوره طراحی تخصصی پرزنتیشن با نرم‌افزارهای Prezi و Focusky را به میزبانی مرکز آموزش بانک سپه برگزار کرد. [...]