ماه: مرداد 1398

اینفوگرافیک

گزارش چهارمین دوره طراحی اینفوگرافیک از پایه 1 تیر 98گزارش چهارمین دوره طراحی اینفوگرافیک از پایه 1 تیر 98

تقویم آموزشی آکادمی اینفوگرام به تابستان رسید و یکم تیرماه، نخستین برنامه تابستان را با برگزاری مجدد دوره اینفوگرافیک برای […] [...]