دسته: تمام بازاریاب ها داستانگو هستند

توییت کست

پادکست: سیری در تاریکی‌های دنیای تبلیغاتپادکست: سیری در تاریکی‌های دنیای تبلیغات

روزی در مقاله‌ای خواندم استارت آپ هایی که تعداد پرسنلشان بیش از دو پیتزا برای سیر شدن نیاز دارند، احتمال […] [...]
توییت کست

پادکست: مشتری همان نیروی فروش شماست، اگر…پادکست: مشتری همان نیروی فروش شماست، اگر…

روزی در مقاله‌ای خواندم استارت آپ هایی که تعداد پرسنلشان بیش از دو پیتزا برای سیر شدن نیاز دارند، احتمال […] [...]
تمام بازاریاب‌ ها داستانگو هستند

پادکست: بازاریاب یا مشتری، کدام دروغگو هستند؟پادکست: بازاریاب یا مشتری، کدام دروغگو هستند؟

شاید شما هم بازاریاب‌ها را افرادی مبالغه گر و دروغگو می‌دانید؛ اما واقعیت چیز دیگریست. شاید بتوان اثبات کرد که […] [...]