پادکست: بازاریاب یا مشتری، کدام دروغگو هستند؟

تمام بازاریاب‌ ها داستانگو هستند

شاید شما هم بازاریاب‌ها را افرادی مبالغه گر و دروغگو می‌دانید؛ اما واقعیت چیز دیگریست. شاید بتوان اثبات کرد که مشتری‌ها دروغگو هستند!
ما در این پادکست سعی کردیم نگاه عمیق‌تر و فلسفی‌تری به موضوع بازاریابی داشته باشیم و به جای چگونگی داستان‌سرایی روی چرایی داستان‌سرایی صحبت کردیم.