پادکست: اصول اینباند مارکتینگ

اصول اینباند مارکتینگ

اینباندمارکتینگ شیوه و متدلوژوی خاصی دارد و اگر طبق اصول اینباند مارکتینگ عمل نکنیم و مسیر اشتباهی را طی کنیم، تنها خرج روی دستمان می‌ماند و به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.
در این قسمت با اصول اینباند مارکتینگ (بازاریابی درونگرا یا جاذبه ای) آشنا می‌شویم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *