پادکست: اینباندمارکتینگ چیست؟

اینباندمارکتینگ

در مجموعه «اینباند مارکتینگ» به همراه محمد شکاری به بررسی اینباند مارکتینگ یا بازاریابی درونگرا می‌پردازیم. مفهوم جدیدی در دنیای بازاریابی که در چند سال اخیر معرفی و پرطرفدار شده است.