پادکست: چرا داستان سرایی …؟

چرا داستان سرایی

در این قسمت به معرفی بیشتر کتاب «همه بازاریاب‌ها داستانگو هستند» می‌پردازیم و تکنیک‌ها و روش‌هایی که در کتاب آمده را بررسی می‌کنیم.