پادکست: داستان سرایی از آغاز تا…

بازاریابی

در این قسمت با داستانگویی و مفهوم آن بیشتر آشنا می‌شویم. یاد می‌گیریم که داستان‌سرایی از چه زمانی جای خود بین انسان‌ها باز کرده و در دنیای بازاریابی چه استفاده‌ای می‌توانیم از آن بکنیم.