پادکست: تمام بازاریاب‌ها داستانگو هستند

بازاریابی

در اولین قسمت از توییت کست با دنیای بازاریابی آشنا می‌شویم. یاد می‌گیریم که بازاریابی یک شرکت یا استارتاپ نیست ؛‌ بلکه می توان آن را به تمام ارگان ها و اعضای یک سازمان مرتبط کرد. مهشاد خاقانی پایه گذار 250 کمپین تبلیغاتی برای برندهای مختلف ایرانی و همچنین هم‌بنیانگذار و مدیر اجرایی خیریه کودکان فرشته است.