ارس آقایی فر

ارس آقایی‌فر

کاله

استراتژیست بازاریابی دیجیتال گروه سولیکو

افشین قلی نژاد

افشین قلی‌نژاد

ادنگاه

مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ

محمد شکاری

محمد شکاری

اینفوگرام

موسس و مدیرعامل

فرناز واحدیان

فرناز واحدیان

آژانس تبلیغات دیجیتال دیما

مدیر امور مشتریان

علی نیکویی

علی نیکویی

CROWE PEAK

مشاور امنیت کامپیوتری

امید عبدی

امید عبدی

استودیو مورف

مدرس موشن گرافیک و مدیر

بردیا پوربهرامی

بردیا پوربهرامی

استاتژیست و کارشناس محتوا

حسین شکاری

حسین شکاری

دوزلی بوک

مدیرعامل، مدرس طراحی گرافیک و روابط عمومی

فاطمه شیری-یکتانت

فاطمه شیری

یکتانت

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

علی حاجی میر

علی حاجی‌میر

علی‌بابا

کارشناس سئو

شیرین شاطرزاده

شیرین شاطرزاده

آکادمی اینفوگرام

مسئول تولیدمحتوا

محمد حق وردی

محمد حق‌وردی

آژانس تبلیغات دیجیتال دیما

مدیر توسعه کسب و کار

کیمیا لطیفی

کیمیا لطیفی

نجوا

مدیر کمپین